نگرشی مجدد در تاریخ حقوق بین الملل کیفری ( دادگاه تیمور شرقی پرونده دومینگوس مندونکا )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران جنوب

2 استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

10.22034/jml.2023.1987538.1223

چکیده

نگرشی مجدد در تاریخ حقوق بین الملل کیفری ( دادگاه تیمور شرقی پرونده دومینگوس مندونکا )چکیده

از سال 1975 تا 2002 ، اندونزی به طور غیرقانونی تیمور شرقی را اشغال کرد. این اشغال با خشونت علیه مردم غیرنظامی تیمور شرقی ، به ویژه علیه کسانی که هوادار استقلال بودند یا شناخته می شدند، مشخص شد. در این روند و پس از آن با جنایاتی همچون نسل کشی ، تجاوز جنسی ، شکنجه و انتقال اجباری مردم با هدف جلوگیری از رسیدن به استقلال ، مواجه شد . متهم ، دومینگوس مندونکا ، مهمترین عضو از یک گروه شبه نظامی معروف به ( تیم ساسورات ابلایی) بود که نویسنده در این پژوهش بر آن است از طریق مطالعه اسناد دادرسی یکی از مهمترین محکومین دادگاه تیمور شرقی با هدف اطلاع دانش پژوهان حقوقی از مسیر عدالت کیفری بین المللی، پرونده مزبور را به صورت مفصل از زمان دستگیری متهم تا صدور رای دادگاه بررسی نماید .

واژگان کلیدی

اندونزی ؛ دادگاه تیمور شرقی ؛ دومینگوس مندونکا ؛ عدالت کیفری

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A again look at the history of international criminal law (East Timor court in the Domingos Mendonca case)

نویسندگان [English]

  • ehsan sadeghipoor 1
  • Leila Kharazmi 2
1 PhD Student in public International Law, Islamic Azad University, South Tehran Branch
2 Assistant Professor, Department of International Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

A again look at the history of international criminal law (East Timor court in the Domingos Mendonca case)Abstract

From 1975 to 2002, Indonesia illegally occupied East Timor. The occupation was characterized by violence against the civilian population of East Timor, especially against those who were or were known to be pro-independence. In this process and after that, faced crimes such as genocide, rape, torture and forced transfer of people with the aim of preventing independence. The defendant, Domingos Mendonca, was the most important member of a militia group known as (Sasurat Ablaei Team), which the author in this study is one of the most important convicts of the East Timor court with the aim of informing legal scholars about the path of criminal justice. International, examine the case in detail from the time of the arrest of the accused to the issuance of the court verdict.

Keywords

Indonesia ; Court of East Timor; Domingos Mendonca; Criminal Justice

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indonesia
  • Court of East Timor
  • Domingos Mendonca
  • Criminal Justice