بررسی میزان مشارکت مردم در انتخاب خلفای سه گانه و حکومت امیرالمؤمنین علی(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارم

10.22034/jml.2023.1987893.1225

چکیده

هیچ حکومتی بدون مشارکت مردم توانایی تداوم و پیشبرد اهداف خود را ندارد و حکومت اسلامی نیز از این امر مستثنا نیست. با توجه به این مسئله، در این مقاله بر آنیم تا با مطالعه ی نحوه به حکومت رسیدن خلفای سه گانه و حکومت امیرالمؤمنین علی(ع)، میزان مشارکت، نقش و جایگاه مردم را در تشکیل حکومت های مدنظر بیابیم. و راهکار مناسبی برای میزان مشارکت مردم در نظریات جدید مربوط به نحوه تشکیل حکومت اسلامی بیان نماییم.
نحوه به حکومت رسیدن خلیفه اول که به صورت دومرحله ای شوری سقیفه و بیعت همگانی صورت گرفته بود؛ شوری سقیفه با حضور عده قلیلی از امت اسلامی بدون نمایندگی از مردم و بر اساس نژاد و قریشی بودن خلیفه اول را انتخاب نموده و بیعت همگانی با مشارکت مردم به صورت تأیید حداقلی و بر اساس اجبار تبلیغاتی و فیزیکی صورت گرفت.
نحوه به حکومت رسیدن خلیفه دوم، که با اعلام خلیفه اول به عنوان جانشینی انتخاب شد. در واقع اراده و تمایل مردم در انتخاب حاکم بدون توجه ماند. و مردم با تأیید نظر خلیفه اول، خلیفه دوم را به حکومت رساندند.
به قدرت رسیدن خلیفه سوم بر اساس طرح شوری شش نفره خلیفه دوم بود. این شوری به نوعی مدیریت تصمیم‌گیری می‌باشد؛
میزان مشارکت مردم در به قدرت رسیدن امام علی (ع) بر خلاف خلفای سه گانه حداکثری بود . مردم برای به حکومت رسیدن ایشان مشارکتی مستقیم و نه بر اساس اجبار و تبلیغات بلکه براساس میل باطنی ایشان را حاکم قرار دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Participation of People in the Selection of the Three Caliphs and the Government of Amir Al-Mu'minin Ali

نویسنده [English]

  • mohammad beirouti
anydepartment
چکیده [English]

No government has the ability to continue and advance its goals without the participation of the people, and the Islamic government is no exception to this. Considering this issue, in this article, we will study how the three caliphs came to power and the rule of Amir al-Mu'minin Ali (AS), to find out the level of participation, role and position of the people in the formation of the considered governments. And to express a suitable solution for the level of people's participation in the new ideas related to the formation of the Islamic government.
How the first caliph came to rule, which was done in the form of minimal approval and based on propaganda and physical coercion.
How the second caliph came to rule, who was chosen as the successor by the announcement of the first caliph. And the people confirmed the opinion of the first caliph and brought the second caliph to power.
The coming to power of the third caliph was based on the plan of the six-member council of the second caliph. This saltiness is a kind of decision-making management;
The level of people's participation in Imam Ali's rise to power was maximum, unlike the three caliphs. In order to reach his government, the people made him the ruler through direct participation and not on the basis of coercion and propaganda, but on the basis of his inner desire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The participation of the people
  • the Council
  • the three caliphs
  • the government of Imam Ali (AS)