تأثیر نفت بر گسترش روابط چین و جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران- دانشگاه پردیس بین المللی کیش

10.22034/jml.2023.709834

چکیده

در جهان کنونی مسائل بحث برانگیز فراوانی درباره نفت و جایگاه آن در روابط سیاسی کشورها وجود دارد. منابع نفتی که به صورت پراکنده در اقصی نقاط دنیا یافت می­شوند، نقش مهمی در سیاست خارجی کشورها در قبال یکدیگر بازی می­کنند. ایران در نقطه­ای از جهان جای گرفته که بیشترین ذخایر نفتی را داراست. چین نیز با توجه به رشد اقتصادی فزاینده خود و لزوم پاسخگویی به نیازهای مربوط به بخش انرژی، وابستگی فراوانی به نفت این منطقه دارد. این کشور به منظور تضمین امنیت انرژی خود در افق پیش رو، تلاش فراوانی برای استفاده از اهرم نفت در گسترش روابط با کشورهای تولید کننده نفت انجام داده است. در اینجا پرسشی که طرح می­شود این است که نفت چه جایگاهی در گسترش روابط ایران و چین داشته است؟ بر همین منوال فرضیه­ای که برای مقاله طرح شده این است که با توجه به نیاز فراوان چین به خرید نفت ایران جهت تضمین امنیت انرژی و پاسخگویی به رشد فزاینده اقتصادی خود و همچنین غنی بودن ایران از نظر دارا بودن منابع مهم نفتی جهان و وجود قراردادهای بزرگ نفتی میان دو طرف و سهم نسبتاَ بالای ایران در صادرات نفت به چین، می­توان گفت که نفت یکی از پیشران­های برجسته در گسترش روابط میان این دو کنشگر بوده است. روش پژوهش کیفی است و مسئله اصلی با رویکرد تحلیل اسنادی بررسی شده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of oil on the expansion of relations between China and the Islamic Republic of Iran from the perspective of rights

نویسنده [English]

  • Hamid ghiyasifar
Tehran University - Kish International Campus University
چکیده [English]

In today's world, there are many controversial issues about oil and its place in the political relations of countries. Oil resources, which are scattered in all parts of the world, play an important role in the foreign policy of countries towards each other. Iran is located in a part of the world that has the largest oil reserves. China is also highly dependent on the oil of this region due to its increasing economic growth and the need to meet the needs of the energy sector. In order to ensure its energy security in the future, this country has made great efforts to use oil leverage in expanding relations with oil producing countries. Here, the question that is raised is, what place has oil played in the development of relations between Iran and China? Similarly, the hypothesis proposed for the article is that due to China's great need to buy Iranian oil to ensure energy security and respond to its growing economic growth, as well as the richness of Iran in terms of having important oil resources in the world and the existence Large oil contracts between the two sides and Iran's relatively high share in oil exports to China, it can be said that oil has been one of the prominent drivers in the expansion of relations between these two actors. The research method is qualitative and the main problem is investigated with the approach of documentary analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • oil
  • China
  • energy security
  • Iran