نگرشی نو بر ادله اثبات جرایم جنسی در حقوق کیفری و فقه جزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد،گنبد، ایران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گنبد، ایران

10.22034/jml.2023.709839

چکیده

اثبات جرایم جنسی در محاکم قضایی از چنان اهمیتی برخوردار است که شارع مقدس نیز بر آن تاکید داشته و در سیره معصومین (ع) نیز ار طرق مختلف برای اثبات جرم استفاده شده است.
اما شارع مقدس، علاوه بر نگاه جزایی، نگاه تربیتی نیز اتخاذ نموده است و در اثبات جرایم تدابیری اندیشیده است تا ضمن احقاق حقوق بزه­دیدگان، آبروی افراد نیز در جرایمی که اغلب جنبه حق الله آن بر حق الناس غلبه دارند، دستخوش تضییع قرار نگیرد که این دیدگاه همه جانبه سبب شده است تا اثبات جرایم جنسی، با چالش­هایی مواجه شود، زیرا این رافت اسلامی، بستر مناسبی را برای بزه­کاران فراهم خواهد کرد.
اقرار، شهادت وعلم قاضی از مهمترین ادله اثبات جرایم جنسی می باشند که به دلیل رویارویی با  چالش­های صدرالاشاره، کارآمدی خود را در اثبات جرایم جنسی از دست دهند؛ زیرا قیودی که در هنگام بکارگیری این دو دلیل در اثبات جرم مضاف می­شود، توان اثباتی آن­ها را کاهش داده و سبب تضییع حقوق بزه­دیدگان می­گردد.
لذا در این پژوهش ابتدا چالش­های موجود در مرحله اثبات جرایم جنسی مورد بررسی و تبیین قرار گرفت و سپس، امکان سنجی استناد به ادله بروز علمی از دیدگاه فقه مورد واکاوی قرار گرفته و مصادیق استناد به ادله علمی در سیره معصومین(ع) که مهر تاییدی بر لزوم استناد  به ادله علمی در عرض سایر ادله اثبات سنتی می­باشد، بررسی گردید.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A new perspective on evidence to prove sexual crimes in criminal law and penal jurisprudence

نویسندگان [English]

  • ameneh delavari 1
  • behrooz kam 2
1 Master of Criminology, Azad University, Gonbad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Gonbad , Iran
چکیده [English]

Proving sexual crimes in judicial courts is so important that it is emphasized by the Holy Sharia and in the Seerah of the Infallibles (AS) different methods are used to prove the crime.
However, the holy law, in addition to the penal view, has also adopted an educational view and in proving the crimes, it has thought of measures so that, while the rights of the victims are fulfilled, the reputation of the people is also damaged in crimes that often have the rights of God over the rights of people. Don't think that this comprehensive view has caused the proof of sexual crimes, withchallenges will be faced, because this Islamic raft will provide a suitable platform for criminals.Confession, testimony and knowledge of the judge are among the most important evidences to prove sexual crimes, which lose their effectiveness in proving sexual crimes due to facing the challenges of Sadr al-Ashara; Because the restrictions that are added when using these two reasons to prove the crime, reduce their proof power and cause the rights of the victims to be violated.
Therefore, in this research, firstly, the challenges in the stage of proving sexual crimes were examined and explained, and then, the feasibility of citing scientific evidence from the point of view of jurisprudence was analyzed and the examples of citing scientific evidence in the life of the Innocents (PBUH) were analyzed. A seal of approval on the need to cite scientific evidence in the context of other traditional proofsIt was checked.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual crimes
  • evidence
  • confession
  • denial
  • testimony
  • scientific evidence