بررسی و نقد نظریه مداخله حداکثری دولت در حقوق خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم/ استادیار دانشگاه لرستان/

2 سطح چهار رشته فقه خانواده (حوزه امام حسن مجتبی تهران)

3 دکتری الهیات و معارف اسلامی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری ، گروه فرق تشیع، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

10.22034/jml.2024.2014796.1325

چکیده

خانواده کهن‌ترین نهاد اجتماعی در بین بشر است که به عنوان کوچک‌ترین واحد هر جامعه به حساب می‌آید، این واحد اعتباری در بین جوامع بشری دارای حقوقی می‌باشد که لازم است مراعات شوند؛ اما دولت به عنوان بزرگ‌ترین واحد جامعه، برای مراعات حقوق خانواده دخالت‌هایی را در امور خانواده انجام می‌دهد که حقوق دانان و جامعه شناسان در این زمینه دیدگاه‌هایی را مطرح کرده‌اند که این نوشتار به شیوه توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی دیدگاه دخالت حداکثری دولت در خانواده از منظر فقه و حقوق کدام‌اند؟ بر این اساس، برآیند این تحقیق حاکی از آن است که به کمک قاعده ولایت حاکم بر ممتنع مبانی فقهی آن‌ها تبیین شده و اینکه قاعده در حقوق خانواده سه کارکرد دارد: امتناع زوج از پرداخت نفقه، دوری از زوجه و اذیت و آزار زوجه و مبانی حقوقی آن‌ها شامل حفظ منافع و امنیت ملی کشور، بی اهمیتی حقوق و آزادی‌های فردی و... می‌شود، از نظر مکاتب و طرفداران دموکراسی و هم چنین مخالفان جهانی شدن دولت رفاه، به این دیدگاه و دولت رفاه، اشکالات و نقدهای اساسی را وارد کرده‌اند و اینکه این نظریه تبعاتی از جمله شکل گیری موج دوم فمینیست و ... را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reviewing and criticizing the theory of maximum government intervention in family law

نویسندگان [English]

  • said khodadadi 1
  • fatemeh faramarzi 2
  • Saeed Mohammadpour 3
  • Jamal Fallah Tafti 4
1 / دانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم استادیار دانشگاه لرستان
2 Level 4 family jurisprudence (Imam Hasan Mojtabi area of Tehran)
3 PhD in Theology and Islamic Studies, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Doctoral student, Department of Shiism, University of Religions and Religions, Qom, Iran
چکیده [English]

The family is the oldest social institution among mankind, which is considered as the smallest unit of any society, this credit unit among human societies has rights that must be respected; But the government, as the largest unit of the society, interferes in family affairs in order to observe the family rights. Lawyers and sociologists have put forward views in this field. What are the maximum interference of the government in the family from the point of view of jurisprudence and law? Based on this, the result of this research indicates that with the help of the rule of guardianship over abstinence, their jurisprudential bases have been explained and that the rule has three functions in family law: the husband's refusal to pay alimony, staying away from his wife and harassing his wife, and the bases Their rights include preserving the interests and national security of the country, the insignificance of individual rights and freedoms, etc., from the point of view of the schools and advocates of democracy, as well as the opponents of the globalization of the welfare state, this point of view and the welfare state introduce fundamental problems and criticisms. and that this theory has consequences such as the formation of the second wave of feminists, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maximum intervention
  • government
  • family rights
  • province