حقوق معنوی و نقش ثبت حق چاپ در حفاظت از آثار خوشنویسی و نگارگری ( مطالعه موردی: مرکز حفاظت از حق نسخه‌برداری چین (CCPC))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

10.22034/jml.2024.2025391.1359

چکیده

حقوق مالکیت ادبی و هنری عبارت  از حقی که برای مولف و مصنف و هنرمند نسبت به اثر خود شناخته شده اعم از اینکه اثر جنبه علمی یا صرفاً ادبی…

حقوق مالکیت ادبی و هنری عبارت  از حقی که برای مولف و مصنف و هنرمند نسبت به اثر خود شناخته شده اعم از اینکه اثر جنبه علمی یا صرفاً ادبی یا هنری داشته باشد و به حفاظت از آثار نویسندگان و مولفان و هنرمندان اشاره دارد. این حق مجوز فروش، انتشار، دسترسی و هرگونه تغییر و تحول را در اختیار فرد یا افرادی قرار می‌دهد که برای نخستین بار اثر یا ایده‌ی مربوطه را تولید کرده اند.  قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان  که در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسیده مهمترین قانونی است که از حقوق مالکیت ادبی و هنری  حمایت می کند . این قانون شامل سی و سه ماده و سه تبصره می‌باشد و در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ طرح اصلاح ماده ۱۲ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. حقوق مالکیت معنوی در ایران و به طور کلی حقوق مالکیت معنوی به قوانینی برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان و صاحبان اختراعات، نوشته ها، موسیقی، طرح ها و سایر آثار می پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Intellectual rights and the role of copyright registration in the protection of calligraphy and painting works (Case study: China Copyright Protection Center (CCPC))

نویسنده [English]

  • Mohammad Zeynali
Islamic azad university of tabriz
چکیده [English]

Literary and artistic property rights are the rights known to the author, author, and artist regarding their work, regardless of whether the work is scientific or purely literary... Literary and artistic property rights refer to the right known to the author, writer and artist regarding their work, whether the work has a scientific or purely literary or artistic aspect, and refers to the protection of the works of writers, authors and artists. This right gives permission to sell, publish, access and any changes and transformations to the person or people who first produced the relevant work or idea. The law on the protection of the rights of authors, authors and artists, which was approved in 1348, is the most important law that protects literary and artistic property rights.This law contains thirty-three articles and three notes, and on August 31, 2009, the plan to amend Article 12 of this law was approved by the Islamic Council. Intellectual property rights in Iran and intellectual property rights in general deal with laws to protect the rights of creators and owners of inventions, writings, music, designs and other works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual rights
  • copyright
  • calligraphy