آموزش اسماء و صفات الهی از دیدگاه آگوستین و ملاصدراوتاثیران در سبک زندگی ایمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای فلسفه دین، مدرس دروس معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه. ایران.

10.22034/jml.2024.712257

چکیده

درمقاله سعی شده که مساله اصلی مدنظر"فهم  دقیق اسماء و صفات الهی"را با رویکرد عقلی و روش تحقیق مقایسه‌ای از نوع توصیفی - تحلیلی  کشف و تبیین گردند . و براساس دیدگاه آگوستین وملاصدرای شیرازی، اسماء وصفات را تبیین تاضمن فهم دقیق آن ها  تقویت ایمان و درنهایت تصحیح رفتار فراگیران را به دنبال داشته باشد. اندیشمندان در هر دوره ای خداوند را با اسماء و صفاتی معرفی نموده اند. قبل از  دین مبین اسلام متفکران خداوند را خدایی لایتغیر وزوال  ناپذیر البته بصورت عدم ارتباط موثر با جهان معرفی نموده اند؛اما آگوستین قدیس"خداوند را موجودی سرمدی( ازلی – ابدی)، متعالی، خیر محض،قادر، دانای کل و مطلق از جمیع جهات"‌ معرفی نموده است و شگفتیهای جهان از جمله :نظم، زیبایی، تغییر و تحول گویای این می داند که این جهان و شگفتی هایش  باید مخلوق چنین خدایی باشند. ملاصدر نیزا برخلاف همه حکما ماقبل خود برای اثبات وجود خدا از حقیقت وجود شروع کرده؛ زیرا وجود را حقیقتی عینی، واحد و بسیط می‌داند. وجود را مشکک و اختلاف وجود را به شدت و ضعف و کمال و نقص دانسته است . بالاترین مرتبه وجود که بدون  نقص و نیاز و ازجمیع جهات نامتناهی بوده     خداوند می‌نامد. «یا ایها الناس انتم فقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. (الفاطر/15)» و این مفهوم ازخداوندوصفاتش  تفاوت دارد با مفاهیمی که از خدا در ادیان الهی دیگر وجود دارد.هردو حکیم صفاتی برای خداوند ازجمله فیاض بودن.قائم ذات بودن ،ازلی وابدی و خیرمحض بودن را بیان نموده اند؛که  مشهورترین صفات فیاض بودن او می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Teaching the names and attributes of God from the point of view of Augustine and Mulla Sadra and their influence on the faith lifestyle

نویسنده [English]

  • sajjad zanganeh
Ph.D. in philosophy of religion, lecturer of Islamic studies at Farhangian University of Kermanshah. Iran.
چکیده [English]

In the article, an attempt has been made to discover and explain the main problem of "exact understanding of divine names and attributes" with a rational approach and comparative research method of descriptive-analytical type. And based on Augustine's and Mulla Sadra Shirazi's point of view, explaining the names and attributes so that their accurate understanding leads to the strengthening of faith and ultimately correcting the behavior of the students. Thinkers in every era have introduced God with names and attributes. Before the religion of Islam, thinkers introduced God as an immutable and incorruptible God, of course, without effective communication with the world; but Saint Augustine "God is eternal, transcendent, pure goodness, omnipotent, omniscient and absolute of all." He has introduced "directions" and the wonders of the world, such as: order, beauty, change and transformation, indicate that this world and its wonders must be the creation of such a God. Contrary to all sages before him, Mulla Sadr Niza started from the truth of existence to prove the existence of God; Because it considers existence as an objective, single and simple truth. Existence has been regarded as doubtful and the difference of existence as intensity and weakness and perfection and imperfection. The highest order of existence, which is without defects and needs and is infinite in all aspects, is called God. "O people, you are poor before Allah, and by Allah, He is Al-Ghani Al-Hamid. (Al-Fatir/15)" and this concept of God and His attributes is different from the concepts of God in other divine religions. Both sages have described the attributes of God, including being generous, being eternal, eternal, and pure, which are the most famous attributes. It is his generosity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Augustine
  • Education
  • Divine Attributes
  • Mulla Sadra