جایگاه مسئولیت اعتباری درحقوق کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مصطفی عباسی،دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان،لاهیجان،ایران

2 گروه حقوق،دانشکده عاوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی,،لاهیجان،ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل ارس،ارس،ایران

4 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،دانشگاه بوعلی همدان،همدان،ایران

10.22034/jml.2024.712261

چکیده

در قوانین حقوق جزا وجود عنصر مادی و معنوی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست، بلکه هم زمانی و مطابقت آنها نیز شرط ضروری آن است. برای اثبات این ضرورت دلایل و مبانی مختلف و محکمی مطرح شده، اما به هر حال پذیرش «اصل تقارن عناصر مادی و معنوی» علی رغم به دنبال داشتن آثار مثبت برای تحقق عدالت، به عنوان بالاترین هدف حقوق کیفری، در مواردی موجب ایجاد آثار منفی و بی عدالتی نیز در نظام کیفری می­گردد. در این مقاله به روش توصیی و تحلیلی به بررسی این نکته می پردازیم که با چه راهکار حقوقی می تواند آثار و پیامدهای عدم تقارن عنصر مادی و معنوی جرم را کاهش داد؟ به نظر می رسد که کاربرد مفهوم مسئولیت اعتباری می­تواند این چالشها را برطرف کند. براین اساس مسئولیت اعتباری گاه اشخاص را به خاطر ارتکاب جرم مسئول  می شناسد حتی اگر از عنصر روانی کامل در ارتباط با عنصر مادی برخوردار نباشند.این جرایم را مشتمل بر مسئولیت اعتباری می­ نامند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The position of credit responsibility in Iranian criminal law

نویسندگان [English]

  • Mostafa Abbasi 1
  • mohadeseh ghavami pour sereshkeh 2
  • Hamed Nabizadeh 3
  • Behzad Mollai Balestani 4
1 Mostafa Abbasi, Ph.D. student of criminal law and criminology, Islamic Azad University, Lahijan Branch, Lahijan, Iran
2 Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
3 PhD student in private law, Islamic Azad University, Aras International Branch, Aras, Iran
4 Doctoral student of private law, Boali Hamedan University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

In criminal laws, the existence of material and spiritual elements alone is not sufficient for the realization of a crime, but their time and conformity are also necessary conditions. In order to prove this necessity, various solid reasons and foundations have been put forward, but in any case, accepting the "principle of symmetry of material and spiritual elements" despite having positive effects for the realization of justice, as the highest goal of criminal law, in some cases causes negative effects. And injustice is also punished in the criminal system. In this article, we are going to examine this point with a recommendation and analysis method, which legal solution can reduce the effects and consequences of the asymmetry of the material and spiritual element of the crime? It seems that the application of the concept of credit responsibility can solve these challenges. Therefore, credit responsibility sometimes makes people responsible for committing a crime, even if they do not have a complete mental element in relation to the material element. These crimes are called including credit responsibility.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • crime
  • psychological element
  • material element
  • criminal responsibility
  • credit responsibility