پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری در پرتو اجماع بین المللی با تاکید بر کنوانسیون بوداپست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه پیام نور، دانشگده حقوق، قم، ایران.

2 کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

10.22034/jml.2024.712264

چکیده

یکی از پدیده­های مهم قرن بیست یکم ظهور فضای سایبری است که سوء استفاده­های فراوان از آن موجب پیشبینی تدابیر کیفری در این زمینه شده است. اما با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد، سیاست پیشگیری از وقوع این جرائم مناسب­ترین تدبیر سیاست جنایی است. . دولت­ها برای مبارزه با جرایم سایبری در جهت تدوین معاهدات بین‌المللی گام برداشته­اند. یکی از این معاهدات بین‌المللی معاهده جرایم سایبری شورای اروپا (کنوانسیون بوداپست) در سال ۲۰۰۱ می‌باشد که به عنوان نخستین معاهده در زمینه جرایم سایبری نگاشته شده است. ماهیت فضای سایبر به گونه­ای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است. در تحقیق پیش رو به بررسی پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری در پرتو اجماع بین المللی با تاکید بر کنوانسیون بوداپست می­پردازیم.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Preventing and combating cybercrimes in the light of international consensus with emphasis on the Budapest Convention

نویسندگان [English]

  • maysam mousapoor 1
  • Sajad shahkarami 2
1 Assistant Professor, Payam Noor University, Faculty of Law, Qom, Iran.
2 Master's Degree, Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Tehran Science and Research Unit, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the most important phenomena of the 21st century is the emergence of cyber space, which many abuses have led to the prediction of criminal measures in this field. But considering the many problems that exist in criminal measures, the policy of preventing the occurrence of these crimes is the most appropriate measure of criminal policy. . Governments have taken steps to develop international treaties to fight against cybercrimes. One of these international treaties is the Council of Europe's Cybercrime Treaty (Budapest Convention) in 2001, which was written as the first treaty in the field of cybercrime. The nature of the cyberspace is such that it has caused the manifestation of freedom of expression and the free flow of information, and also with the facilities it has provided to establish all kinds of secure communication, it has somehow taken a step in the direction of protecting the privacy of individuals. In the upcoming research, we will examine the prevention and fight against cybercrimes in the light of international consensus, emphasizing the Budapest Convention.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • cyber space
  • cyber crimes
  • combat
  • Budapest Convention