مسئولیت دولت‌ها در قبال هواپیماهای بدون سرنشین در نظام حقوق بین‌الملل کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مقطع دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/jml.2024.712280

چکیده

علاوه بر ملاحظات حقوق داخلی و دغدغه­های مختلف امنیت ملی، موضوع هواپیماهای بدون سرنشین، به جهت بین المللی مسائل حقوقی گوناگونی را مطرح می­نماید و تابع شاخه­های مختلف حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل هوایی، حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه است. اعمال حاکمیت دولت­ها به مثابه یک قدرت عالی و برتر در وضع قوانین داخل یکی از ویژگی­هایی است که حقوق هوایی را تحت تاثیر قرار داده است که با جنبه بین المللی هوانوردی در تعارض است، یعنی دولت­ها با اعمال حاکمیت خود، مقررات مربوطه را در چارچوب حقوق داخلی وضع می­کنند در حالی که هواپیما به جهت برخورداری از سرعت بالا، مرزهارا در می­نوردد و وارد قلمرو و حریم کشورهای دیگر می­شود.به همین جهت، مسائل مربوط به آن طبیعتاً ابعاد بین المللی پیدا می­نماید.در تحقیق پیش رو برآنیم تا مسئولیت دولت‌ها در قبال هواپیماهای بدون سرنشین در نظام حقوق بین‌الملل کیفری را مورد بررسی قرار دهیم که روش تحقیق حاضر روش توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه­ای و فیش برداری به رشته تحریر در آمده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

State responsibility for drones in international criminal law

نویسندگان [English]

  • mehdi mahmoudi 1
  • m l 2
1 Doctoral Researcher of International Law, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Law, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In addition to domestic law considerations and various national security concerns, the issue of drones raises various legal issues internationally and is subject to various branches of international law, including international aviation law, human rights and human rights. International is humanitarian. The exercise of the sovereignty of the states as a supreme and superior power in establishing internal laws is one of the features that has affected air rights, which is in conflict with the international aspect of aviation, that is, the states by exercising their sovereignty, They establish the relevant regulations within the framework of domestic law, while the plane crosses the borders and enters the territory of other countries due to its high speed. For this reason, the issues related to it naturally have international dimensions. In the upcoming research, we intend to examine the responsibility of governments towards drones in the international criminal law system, and the current research method is a descriptive-analytical method, using a library method and a survey of the field. It has been written.

کلیدواژه‌ها [English]

  • responsibility
  • Airplane
  • unmanned
  • drone
  • International rights
  • territory
  • Border