سازوکارهای بین المللی حقوق بشر برای مقابله با اکوساید به مثابه جنایت علیه بشریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر دوره دکتری تخصصی حقوق بین الملل، دانشگاه ازاد اسلامی واحد ارس - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/jml.2024.712773

چکیده

طبق آموزه توسعه پایدار، هر نسل بشری مکلف است از منابع زمین به طوری بهره­برداری نماید که ضمن تأمین نیازهای خود به منابع لازم جهت تأمین نیازهای نسل­های آینده آسیبی نرساند. اکوساید را باید تهدیدی جدی علیه توسعه پایدار دانست زیرا اکوساید، محیط زیست و منابع طبیعی ملت­ها را به شدت تخریب نموده و افزون بر تهدید امنیت محیط زیستی، پایه­های امنیت اقتصادی و اجتماعی را نیز به لرزه در می­آورد. پیامد مستقیم اکوساید، فروپاشی امنیت اقتصادی جوامع است که این امر به نوبه خود به بروز یا گسترش بحران­های اجتماعی مانند فقر، بیکاری، بی­خانمانی، بزهکاری، آوارگی و امثال آن می­گردد، لذا این جرایم زیست محیطی سبب نقض حقوق بشر می­شود و انسان­هارا با خطر مواجه می­سازد که جنایت علیه بشریت تلقی می­شود به همین جهت لازم است که در کانون نظام­های حقوق داخلی و بین المللی قرار گرفته و سیاست جنایی مشترکی در قبال آن اتخاذ گردد تا از وقوع اکوساید پیشگیری نموده و به جنایت علیه بشریت و بی­کیفرمانی مرتکبان پایان داده شود.در مقاله حاضر برآنیم تا به بررسی سازوکارهای بین المللی حقوق بشر برای مقابله با اکوساید به مثابه جنایت علیه بشریت بپردازیم.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

International human rights mechanisms to deal with ecocide as a crime against humanity

نویسنده [English]

  • Shahla Sotode
Researcher of the international law specialized doctorate course, Islamic Azad University, Aras Branch - Lecturer of Islamic Azad University
چکیده [English]

According to the doctrine of sustainable development, every human generation is obliged to exploit the earth's resources in such a way that, while providing for its own needs, it does not harm the resources necessary to meet the needs of future generations. Ecocide should be considered a serious threat against sustainable development because ecocide severely destroys the environment and natural resources of nations, and in addition to threatening environmental security, it also shakes the foundations of economic and social security. The direct consequence of ecocide is the collapse of the economic security of societies, which in turn leads to the emergence or spread of social crises such as poverty, unemployment, homelessness, delinquency, displacement, and the like. Therefore, these environmental crimes cause human rights violations. It becomes a human being and exposes humans to danger, which is considered a crime against humanity, therefore it is necessary to be placed in the center of domestic and international law systems and a common criminal policy should be adopted in order to The occurrence of ecocide should be prevented and the crime against humanity and the impunity of the perpetrators should be put an end to. In this article, we intend to examine the international human rights mechanisms to deal with ecocide as a crime against humanity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human rights
  • Ecocide
  • crime
  • humanity
  • the environment
  • security
  • Threat