نوآوری های ماهوی و شکلی قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری

چکیده

اطفال و نوجوانان بخشی حساس و گسترده از اعضای هر جامعه را تشکیل می‌دهند. لازم است مخاطراتی که این گروه جمعیتی را تهدید می‌کند، شناسایی و برای مرتفع نمودن آن تدابیری اندیشیده شود. در سیاست جنایی ایران تا قبل از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 ، در زمینه‌ی مواجهه‌ی بدون نقص و هوشمندانه در قبال این مخاطرات با فقدانِ قانونی جامع و پاسخ‌گو، بر پایه‌ی نیاز زمان روبرو بودیم. با تصویب قانون یادشده، ضمن تفکیک دوران طفولیت از نوجوانی و افتراقی کردن پاره‌ای اقدامات حمایتی برای هریک از این دو دسته، در زمینه‌ی سامان‌دهی وضعیت تحصیلی دانش آموزان ایرانی و غیرایرانی، ایجاد ضمانت اجرای کیفری در مورد کوتاهی مراقبین و محافظین اطفال و نوجوانان در انجام وظایف خود، تخصصی و تسامحی کردن بخش‌هایی از رسیدگی به جرایم علیه اطفال و نوجوانان و جلوگیری از توسعه دادن علل موجهه‌ی جرم به موارد کودک آزاری، مقرراتی وضع شده است. بدیهی است برنامه‌ریزی برای آموزش کسانی که در قانون برای آنان وظایفی برشمرده شده است و همچنین وجود تعامل بین نهادهایی که در قانون تکالیفی را عهده‌دار شده‌اند، منجر به توفیق سیاست جنایی به منظور حمایت حداکثری کیفری و غیرکیفری از اطفال و نوجوانان بر پایه‌ی قانون جدید خواهد شد.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Substantive and formal innovations of the new law for the protection of children and adolescents

نویسنده [English]

  • Morteza Taghizadeh Zanoughi
PhD student
چکیده [English]

Children and adolescents are a sensitive and large part of the members of any society. It is necessary to identify the dangers that threaten this population group and think of measures to eliminate them. In Iran's criminal policy, before the adoption of the Law on the Protection of Children and Adolescents in 1399, we faced a lack of comprehensive and accountable law in the field of flawless and intelligent exposure to these dangers, based on the need of the time. With the enactment of the mentioned law, while separating childhood from adolescence and differentiating some support measures for each of these two groups, in order to organize the educational status of Iranian and non-Iranian students, guarantee criminal execution for negligence of caregivers and guardians of children and adolescents. Duties have been laid down to specialize and tolerate parts of the investigation of crimes against children and adolescents and to prevent the development of justifiable causes of crime in cases of child abuse. It is clear that planning to educate those for whom duties are enshrined in law, as well as the interaction between the institutions entrusted with duties in law, will lead to the success of criminal policy to provide maximum criminal and non-criminal protection for children and adolescents under the new law

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: at-risk children and adolescents
  • substantive and formal support
  • criminal and non-criminal support