کلیدواژه‌ها = اسلام
شعاع شمول جواز صرف زکات برای تألیف قلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

10.22034/jml.2023.704019

فریبا طائی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جویی


واکاوی فقهی حقوقی طلاق در خانواده

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 125-142

10.22034/jaml.2021.242835

فروزان علائی نوین؛ اسماء کریمی