موضوعات = فقه
Happiness in Islamic jurisprudence

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

10.22034/jml.2021.545022.1075

ایران سلیمانی


مبانی شهرسازی در فقه اسلاامی

دوره 6، شماره 15، مهر 1402

10.22034/jml.2023.708079

حمید بذرپاچ؛ حجت عزیزالهی


حل تعارض بین اصل و ظاهر در بوته‌ی قاعده پذیری

دوره 6، شماره 15، مهر 1402

10.22034/jml.2023.708084

سید علی جبار گلباغی ماسوله


تحلیل تطبیقی ادله نقلی سببیت امارات در نگاه امامیه و اهل سنت، رهیافت و چالش‌ها

دوره 5، شماره 14، مرداد 1402

10.22034/jml.2023.706842

منوچهر خدارحمی؛ سعید خدادادی؛ ابراهیم مومنی؛ حسین رضایی


Jurisprudence and legal review of environmental protection

دوره 5، شماره 14، مرداد 1402

10.22034/jml.2023.706846

ایران سلیمانی


تبیین مهریه زوجه وتاثیر شرط عدم مهر بر ثبات نکاح از نقطه نظر فقه و حقوق ایران

دوره 5، شماره 13، اردیبهشت 1402

10.22034/jml.2023.704673

محمود باقری؛ سجاد جعفری؛ سید محمد آیتی نجف آبادی


مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال گشت ارشاد

دوره 5، شماره 13، اردیبهشت 1402

10.22034/jml.2023.704680

اصغر محمودی؛ سولماز تقی خانی


تحولات اجرای حقوق بشر دوستانه در جنگ‌‌های دریایی

دوره 3، شماره 11، آبان 1401، صفحه 23-45

10.22034/jml.2022.696782

پیمان حکیم زاده خوئی؛ صفیه طلایی


نگرشی بر بحث توقیف دادرسی در حقوق ایران

دوره 3، شماره 11، آبان 1401، صفحه 45-65

10.22034/jml.2022.696783

علیرضا نوجوان؛ آرزو تدین


تنظیم خانواده در اسلام با نگاهی به قواعد فقهی و اصول عملی

دوره 3، شماره 11، آبان 1401، صفحه 65-77

10.22034/jml.2022.696784

محمد معلم؛ سید جواد خاتمی؛ موسی حکیمی صدر


مسئولیت کیفری ورزش‌های پرخطر از منظر فقهی و حقوقی

دوره 3، شماره 11، آبان 1401، صفحه 159-177

10.22034/jml.2022.696788

عباس تقوائی؛ عاطفه لرکجوری


واکاوی اذن ولی قهری در اشتغال زنان از منظر فقه و حقوق

دوره 3، شماره 11، آبان 1401، صفحه 177-201

10.22034/jml.2022.696789

عبدالجبار زرگوش نسب؛ مژگان محمدی