موضوعات = فقه
Happiness in Islamic jurisprudence

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

10.22034/jml.2021.545022.1075

ایران سلیمانی


اهتمام به اقشار آسیب پذیر در تأمین مسکن؛ مبتنی بر دو قاعده کرامت و عدالت با رویکردی به اندیشه های امام خمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1402

10.22034/jml.2024.2024336.1352

ناصر صفائیان حمزه کلائی؛ علی محمدیان


جایگاه مسئولیت اعتباری درحقوق کیفری ایران

دوره 8، شماره 17، اسفند 1402

10.22034/jml.2024.712261

مصطفی عباسی؛ محدثه قوامی پور سرشکه؛ حامد نبی زاده؛ بهزاد ملایی بالستانی


ماهیت حقوقی دیه

دوره 8، شماره 17، اسفند 1402

10.22034/jml.2024.712279

اسرافیل سبحانی؛ محسن بخشی


چالش های تقنینی اصل صلاحیت واقعی

دوره 8، شماره 17، اسفند 1402

10.22034/jml.2023.1995902.1244

علی احمدی فر؛ محمدرضا اعزازی


تعارض فرزندخواندگی در قوانین کشورها

دوره 7، شماره 16، دی 1402، صفحه 7-21

10.22034/jml.2023.709832

محسن ولایتی؛ معصومه کوچکی


نگرشی بر بحث خاتمه داوری در داوری بین المللی

دوره 7، شماره 16، دی 1402

10.22034/jml.2023.709866

اکبر زارع؛ آرزو تدین؛ علیرضا نوجوان


مبانی شهرسازی در فقه اسلاامی

دوره 6، شماره 15، مهر 1402

10.22034/jml.2023.708079

حمید بذرپاچ؛ حجت عزیزالهی


حل تعارض بین اصل و ظاهر در بوته‌ی قاعده پذیری

دوره 6، شماره 15، مهر 1402

10.22034/jml.2023.708084

سید علی جبار گلباغی ماسوله


تحلیل تطبیقی ادله نقلی سببیت امارات در نگاه امامیه و اهل سنت، رهیافت و چالش‌ها

دوره 5، شماره 14، مرداد 1402

10.22034/jml.2023.706842

منوچهر خدارحمی؛ سعید خدادادی؛ ابراهیم مومنی؛ حسین رضایی